نرم افزار WhatsApp Messenger 2.8.4278

با نرم افزار WhatsApp قادر خواهید بود تا به راحتی با دوستان خود در ارتباط باشید. دیگر لازم است که با sms خداحافظی کنید.  این نرم افزار قابلیت دریافت پیام ها، عکس ها، یادداشت...