نظارت بر شبکه با Traffic Monitor برای سیمبین

با این نرم افزار قادر خواهید بود تا به صورت حرفه ای بر روی شبکه و اینترنت خود نظارت کامل داشته باشید. این نرم افزار آمار میزان دانلود شما توسط گوشی از شبکه را...