لرزش گوشی بعد از برقراری تماس Think Change VibrateCall v1.03

    ThinkChange VibrateCall نرم افزاری کاربردی برای گوشی های سری ۶۰ ویریش ۳ و ۵ می باشد.این نرم افزار این امکان را به شما می دهد که پس از برقراری ارتباط با مخاطب...