تم های مخفی ویندوز هفت Hidden Themes Windows 7

  Hidden Themes Windows 7 ویندوز۷ تعدادی تم ( Themes ) به ‌طور پیش‌ فرض دارد که شاید برای عده ‌ای خوشایند نباشد. اما نکته اینجاست که در کشورهای دیگری همچون استرالیا ، بریتانیا...