نرم افزار روح یاب Task Radar – Task & To Do List v.1.13 برای آندروید

اگر متوجه شوید که یک روح در خانه شما میگردد چه عکس العملی از خود نشان میدهید؟! این نرم افزار به شما کمک میکند تا ارواح را بیابید و میزان فاصله آن ها با...