گربه سخنگو Talking Cat Lite برای سیبمین

پس از مدت ها انتظار این نرم افزار برای سیستم عامل سیمبین نیز منتشر گردید. کافی است شما سخن بگویید تا این گربه حرف های شما را تکرار کند. حتی اگر سرفه هم کنید...