مدیریت تماس ها و پیامک ها SymbianOn Call-Manager v5.10

    SymbianOn Call Manager v5.10 نرم افزاری بسار کاربردی می باشد که به کمک آن قادر خواهید بود به مدیریت تماسها و پیامک های خود بپردازید.این نرم افزار دارای قابلیت های بسیاری می باشد که از...