آپدیت برنامه های نصب شده با SUMo 3.5.0.193 برای ویندوز

سومو , یک نرم افزار رایگان است که برنامه هایی را که در سیستم شما نصب هستند شناسایی می کند و هنگامی که آپدیتی برای برنامه ای عرضه شده باشد به شما خبر می...