مشاهده ی فایل های PDF با Sumatra PDF 2.3.7232 برای ویندوز

این نرم افزار , یک برنامه ی رایگان و قدرتمند در زمینه نمایش فایل های PDF می باشد. سادگی این نرم افزار دلیل محبوبیت آن است. شما می توانید بدون کوچکترین زحمتی فایل PDF...