ویرایش زیرنویس ها با Subtitle Edit 3.3.1 FINAL برای ویندوز

به  کمک این نرم افزار می توانید زیرنویس فیلم ها را به سادگی و فقط با چند کلیک ویرایش کنید و آن را به اشتراک بگذارید. شما می توانید متن زیرنویس را تغییر دهید...