ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۲۹۴ ( انتشار ضمیمه : ۲۴/۰۵/۸۹ )

  ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۲۹۴     عناوین اصلی ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۲۹۴ :   • عدم بهره‌برداری از پتانسیل‌های ICT باعث مصرف بالای انرژی می‌شود • اینترنت پرسرعت ملاک توسعه است نه...