اس ام اس روز طبیعت ( ۱۳ بدر )

  SMS Rooz Tabiat      سیزدهمین روزِ فروردین ماه، به نامِ روز « طبیعت » نام گذاری شده است. در این روز ، گرایش روح انسان به طراوت و طبیعت ، شکوفا می...