نرم افزار Smart Screen Off PRO 2.2 برای آندروید

با این نرم افزار میتوانید با استفاده از سنسور مجاورت گوشی به نام پرامیکیسی به راحتی گوشی تلفن خود را قفل کنید. کافی است دست خود را بر روی سنسور قرار دهید تا صفحه...