نمایش اطلاعات رایانه با SIW 4.1.0103 برای ویندوز

هنگامی که قصد تعویض قطعه ای را داشته باشیم , با دانستن اطلاعات کامل از رایانه ی خود از قبیل اطلاعات CPU , RAM , HDD و سایر قطعات می توانیم در انتخاب بهترین...