برنامه ای برای خاموش شدن سیستم در زمان معین AutoTurnOff.v6.19

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که بخواهید سیستم خود را در زمانی مشخص که خودتون پشت اون نیستید ، خاموش کنید ، مثلا دارید برنامه ای را از اینترنت دانلود می کنید...