تغییر چهره ویندوز XP به ویندوز ۷ توسط SevenMizer v1.2.0.0

  SevenMizer v1.2.0.0   امروزه دیگر اکثر کاربران از ویندوز ۷ استفاده می کنند. چهره این ویندوز در مقایسه با ویندوز XP خیلی زیباتر و بهتر شده است. اگر شما هم سیستمی دارید که...