ویرایش نور در عکس ها و خلق تصاویر HDR به سادگی Photomatix Pro 3.2.7

  Photomatix Pro 3.2.7 + Keygen      حتما شما نیز تصاویر زیبا و فوق العاده HDR را دیده اید. برای توضیح بیشتر باید گفت که سبک نورپردازی و ترکیب رنگ ها در اینگونه...