بازی فوتبال دستی برای کامپیوتر Foosball Maniac

  Foosball Maniac + Crack    همانطور که می دانید قبل از ورود بازی های کامپیوتری به دنیای سرگرمی افراد ، بازی هایی مثل فوتبال دستی از طرفداران زیادی برخوردار بود. میشه گفت واقعا...