عکس گرفتن بدون کمک برنامه ای از پنجره های مختلف در ویندوز

  Print Screen   در این پست با یک مطلب آموزشی با ما همراه باشید ، این آموزش اخصاص دارد به نحوه عکس گرفتن از صفحه دسکتاپ و نیز پنجره های فعال در دسکتاپ ....