نرم افزار ScoreMobile: Sports & Scores 1.6.5 برای آندروید

با این نرم افزار قادر خواهید بود تا نتایج مسابقات ورزشی را دنبال کنید و از آن ها باخبر شوید. این نرم افزار قابلیت نمایش نمرات و میزان آمار آن ها و همچنین میزان...