شناسایی و حذف آنتی ویروس های جعلی در سیستم Remove Fake Antivirus v1.69

  Remove Fake Antivirus v1.69     همانطور که می دانید ، امروزه آنتی ویروس های فراوانی ساخته شده است که خیلی از آنها جعلی و تقلبی بوده و ممکن است با نصب آنها...