ماشین حساب RedCrab Calculator 4.32.00 برای ویندوز

این نرم افزار , یک ماشین حساب مهندسی و علمی با یک ویرایشگر فرمول تمام صفحه است. این ماشین حساب از معادلات پیچیده نظیر معادلات جبری مانند فراکسیون، ریشه مربع، شارحان و غیره پشتیبانی...