بازیابی فایل های از دست رفته با Raise Data Recovery for NTFS / FAT 5.6.0 Datecode 25.01.2013 برای ویندوز

به کمک این نرم افزار می توان فایل هایی را که به اشتباه حذف کرده اید یا فایل هایی که قصد بازگردانی آن ها را دارید , دوباره بازیابی کنید. این نرم افزار از...