برچسب: key براي kasper sky

کلیدهای فعال سازی آنتی ویروس کسپر اسکای در تاریخ ۲۴/۰۳/۲۰۱۰ (۰۴/۰۱/۱۳۸۹)

  کلید های فعال سازی بدین منظور می باشند که شما بتوانید آنتی ویروس خود را به روز کنید و امنیت سیستم خود را تضمین کنید. همان طور که می دانید آنتی ویروس کسپراسکای...

ادامه / دانلود

کلیدهای فعال سازی آنتی ویروس کسپر اسکای در تاریخ ۶/۳/۲۰۱۰ (۱۵/۱۲/۸۸)

  کلید های فعال سازی بدین منظور می باشند که شما بتوانید آنتی ویروس خود را به روز کنید و امنیت سیستم خود را تضمین کنید. همان طور که می دانید آنتی ویروس کسپراسکای...

ادامه / دانلود