دانلود تواشیح العجل مولا مولا

دانلود تواشیح العجل مولا مولا جان عالم بر لب آمد ای خدا مهدی نیامد
چشم عالم پر زخون شد ای خدا مهدی نیامد
هر چه گفتم یا ابن طاها یا ابن یاسین یا ابن احمد