جدیدترین ورژن کنترل تلویزیون Psiloc irRemote v1.04

    Psiloc irRemote نرم افزاری جالب می باشد که به کمک آن می توانید از موبایل خود بجای ریموت وسایل استفاده کنید و به این صورت کنترل وسایل را به دست گیرید. برای...