خاموش کردن هوشمند سیستم Intelligent Shutdown 2.1.3

  Intelligent Shutdown 2.1.3 نرم افزاری کاربردی و جالب جهت خاموش کردن سیستم در زمان تعیین شده می باشد. شما به کمک این نرم افزار می توانید طبق زمان داده شده به نرم افزار سیستم خود...