حذف اجسام در عکس و ایجاد تصاویر جالب با نرم افزار پرتابل Image-Resize-Guide-1.0.2

Image Resize Guide  نرم افزاری برای حذف اجسام در عکس بدون تغییر در پس زمینه ی آنها می باشد، البته این نرم افزار کارهای بسیار جالب دیگری را هم انجام می دهد. کسی که...