مخفی کردن فایل ها و پوشه ها به آسانی Hide Files and Folders 3.5

  Hide Files and Folders v3.5 خیلی از کاربران کامپیوتر به دنبال این هستند که فایل ها و پوشه های خصوصی خود را به گونه ای عملی و مطمئن مخفی سازی و از دسترس...