بازی جنگی هواپیما برای گوشی های سری ۶۰ ویرایش پنجم HeroCraft Su-30 v.1.12.0

  HeroCraft Su-30 v.1.12.0 s60v5     یکی از کاربران عزیز سایت درخواست کرده بودن که بازی های قابل اجرا در گوشی ۵۸۰۰ را هم در سایت قرار دهیم. در پاسخ به این کاربر عزیز...