زیپ نمودن و از زیپ خارج نمودن برنامه های درون موبایل Handy zip

  Handy zip   امروزه دیگر در ویندوز هر فردی برنامه های فشرده سازی و یا برنامه ای برای خارج نمودن از زیپ فایل ها وجود دارد ، چون با این کار هم حجم فایل...