ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۲۹۶ ( انتشار ضمیمه : ۰۷/۰۶/۸۹ )

  ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۲۹۶      عناوین اصلی ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۲۹۶ :   • قانون حق مالکیت معنوی بازی‌های رایانه‌ای در مجلس بررسی می‌شود • جایزه‌ای برای بازی‌های برتر ، جشنواره...