نرم افزار Google Play v.1.0.7 برای آندروید

این نرم افزار حاوی ۴۵۰٫۰۰۰ اپیلیکشن های  مختلف میباشد. میلیون ها آهنگ ها و کتاب ها، و هزاران فیلم در این نرم افزار جامع وجود دارد که میتوانید همه آن ها دریافت کنید. شما...