نرم افزار Google Earth Pro v7.0.2 برای ویندوز

مطمئمنا با نام گوگل ارث اشنایی دارید. به کمک این نرم افزار شما می توانید بر فراز کره ی زمین سیر کرده و از هر نقطه که بخواهید دیدن کنید  , جنگل های استوایی...