تلفیق چند عکس و ساخت تصاویر HDR توسط EasyHDR Pro 1.70.2

EasyHDR Pro 1.70.2 نام نرم افزاری گرافیکی در زمینه ساخت آثار گرافیکی و تلفیق چند عکس با هم می باشد. با استفاده از این نرم افزار می توانید چند عکس با صحنه های متفاوت...