دیکشنری قدرتمند فرانسوی به فارسی برای گوشی های جاوا

  Persian Mobile Dictionary 2.0  French-Persian   همانطور که می دانید فرهنگ لغت PMD یکی از بهترین فرهنگ لغت های موجود می باشد ، که نسخه های متعددی از آن تاکنون ارئه شده است...