خرید لینوکس فدورا ۱۹ Fedora

linux fedora 19 x86/x64 لینوکس فدورا ۱۹ با نام Spherical Cow تمامی میز کار های مختلف KDE ,Gnome  و … شامل ۲ دی وی دی خرید پستی نسخه نهایی لینوکس فدورا ۱۹ نسخه ۳۲ بیتی...