نرم افزار مونتاژ چند عکس با هم و ساخت انیمیشن Abrosoft FantaMorph Deluxe 4.2.4

  Abrosoft FantaMorph Deluxe v4.2.4 حتما تاکنون عکس هایی را مشاهده کرده اید که بصورت خیلی زیبایی با هم مونتاژ شده اند بگونه ای که خیلی آرام یک تصویر به تصویر دیگر منتقل می شود. شاید این...