ساخت لیبل DVD با DVD Slim Free 2.6.0.6 برای ویندوز

به کمک این نرم افزار شما می توانید برای انواع دیسک ها کاور تهیه کنید.   CDs, DVD, VHS, Blue Ray, Playstation Portable, PS1, PS2, PS3, PSP, Xbox, Nintendo Wii, Standard and Mini-Disc و هر...