نرم افزار رایت انواع CD و DVD با کاربری ساده BurnAware Professional 2.4.4

BurnAware Professional 2.4.4 یکی از برنامه هایی که هر کاربر بعد از نصب ویندوز ، بر روی کامپیوتر خود نصب می کند ، برنامه ی رایت CD و DVD  است ، برنامه های زیادی در این زمینه وجود دارد که یکی...