آپلود آسان فایل ها در ۴shared با استفاده از موبایل ۴Shared Downloader/Uploader

    ۴Shared Downloader/Uploader نرم افزاری کاربردی است که به وسیله ی آن قادر خواهید بود در صورتی که اکانت www.4shared.com را داشته باشید به راحتی در این سایت فایل های خود را از طریق موبایل...