مترجم متن آنلاین Dictionary .NET 5.7.4768 برای ویندوز

دیکشنری Dictionary .NET یک نرم افزار ترجمه ی کم حجم , رایگان و هوشمند است که برای ترجمه ی متن شما از مترجم سرویس ترجمه ی آنلاین گوگل استفاده می کند. علاوه بر آن...