تست سرعت واقعی CPU و عملکرد آن CPU Speed Professional v3.0.3.8

  CPU Speed Professional v3.0.3.8     CPU Speed Professional v3.0.3.8 برنامه ای بسیار جالب و کاربردی برای بسیاری از افرادی است که قصد دارند سرعت واقعی و همچنین عملکرد CPU کامپیوتر خود را بدانند ....