ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۳۰۱ ( انتشار ضمیمه : ۱۱/۰۷/۸۹ )

  ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۳۰۱       عناوین اصلی ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۳۰۱ :   • تجلیل از پیام‌آوران حماسه‌ در حوزه مخابرات • جذب نخبگان کشور با سازمان شدن شرکت فناوری اطلاعات • مدیران...