بلاک کردن شماره ها Blacklist Mobile Lite برای سیمبین

آیا کسی شما را با زیاد زنگ زدن آزار میدهد؟ آیا میخواهید برای همیشه مزاحمین را از بین ببرید؟ این نرم افزار قادر است تا شماره موبایلی که شما به آن میدهید را به...