فیلمبرداری از دسکتاپ و ساخت فیلم های آموزشی BB FlashBack Pro 2.7.3 Build 1528

  BB FlashBack Pro 2.7.3 Build 1528     در مطالب قبلی برنامه هایی را برای فیلم برداری از صفحه نمایش و حتی برنامه ای را هم برای ساخت فیلم های آموزشی معرفی نمودیم. در...