غیر فعال کردن اتوران ویندوز به منظور جلوگیری از اجرای فایلهای ویروسی و مخرب

  Autorun Blocker نرم افزاری بسیار کاربردی است که با از کار انداختن اتوران ویندوز از ورود ویروس ها و فایلهای ویروسی و مخرب به سیستم شما جلوگیری می کند. همان طور  که می دانید یکی از...