ارسال فکس اینترنتی با ActiveFax v5.01.0232 برای ویندوز

این نرم افزار , یک برنامه ی کاربردی برای شرکت هاست که می تواند فایل های شما را به طور اینترنتی به مقصد مورد نظر فکس کند. عملکرد این نرم افزار دقیقا مانند ایمیل...