هک پسورد انواع ویندوز ها (۱۰۰ ذرصد)

  همان طور که می دانید نرم افزار های مختلفی برای شکستن پسورد ویندوز وجود دارد که بعضا به خوبی بر روی همه ی ویندوز ها  کار نمی کنند. اما به کمک نرم افزار ۷...