بدست آوردن IP و اطلاعات مختلف در ارتباطات اینترنتی X-NetStat Professional 5.56

  X-NetStat Professional 5.56      X-NetStat Professional یکی از قدرتمندترین برنامه ها برای کنترل ارتباطات اینترنتی است. همانطور که می دانید بدست آوردن IP قربانی برای هکرها امری مهم است. به کمک این...